שלג בבירה

ש


ל


ג

🙂

איש השלג, להלן שלגי

       

הפסל וברקע עצים

        

סטודנטים נדהמים, יום ד בערב

        

גררררר

 


            

שלג בבירה

ש


ל


ג

🙂

איש השלג, להלן שלגי

       

הפסל וברקע עצים

        

סטודנטים נדהמים, יום ד בערב

        

גררררר